SIKCA SORULAN SORULAR

Asansör en basit tanımıyla, dikey olarak yük ve insan taşımada kullanılan, elektrikli ve hidrolik olmak üzere 2 tahrik grubuna, ihtiyaca göre 5 sınıfa, ayrılan bir taşıttır.

Kaba inşaat bittikten sonra sıva başladığı esnada asansör firmasıyla anlaşma yapmak doğru zaman olacaktır. Sahanlıkarda asansör kapısı kenarlarının sıva ve kaplama işleri montaj yapılmadığı sürece yürümeyecek ve işlerinizin akışı yavaşlayacaktır.

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

Asansör ihtiyacı İmar Kanunu ve buna bağlı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılardaki asgari koşullara göre belirlenir. Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre tasarlanır. Ülkemizde asansör mevzuatı hazırlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Asansörler 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’ne göre piyasaya arz edilir. Ürün (asansör) ilgili standartlarına (TS EN 81 Serisi) uygun olarak imal edilir. İmal edilen asansörler Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre işletilir.

Asansörün tamamlanması sözleşme süremize göre yaklaşık 3 aydır. Asansörün inşaatda montajından daha çok fabrikamızda imalat ve tedarik süreci oldukça fazladır.Fakat şunu unutmamak gerekir ki asansörün bitişi binanın bitmesiyle de doğru orantılıdır.

Kapı kenar tadilatları, sahanlıkların kaplamaları gibi işler yapılmadığı sürece asansörün montajı tamamlanamaz. Asansör firması olarak bizler binanızdan en son çıkan ekip oluyoruz. İnce temizlik işlemleri yapılırken asansörün son ayar ve temizlikleri de yapılmaktadır.

Elektrikli asansörler, kumanda panosunun verdiği komutlar doğrultusunda elektrik motoru ile tahrik edilen (hareket eden) asansör türüdür.

Elektrikli asansörler, motor verimliliğinin sağlanması, enerji tasarrufu ve konfor sağlanması amacıyla kabin ağırlığına eş değer ağırlıkta karşı ağırlık (denge ağırlığı) unsuru ile askıda kalarak çalıştırılır. Kuyu içerisinde çelik halatlar ile birbirine bağlı olarak dengede duran kabin ve karşı ağırlık ünitesi motordan tahrik aldığında birbirine zıt yönde hareket eder.

Elektrikli asansörlerden farklı olarak, genellikle denge ağırlığı gerektirmeyen, yapının çatısında makine dairesi ihtiyacı olmayan, hidrolik pompa ile tahrik edilen pistonun hareketiyle kabinin altından ya da yanından tesirle harek eden asansör türüdür.

Hidrolik asansörler genel olarak, kısa seyir mesafelerinde, villa ya da şahsi konutlarda, son katı yetersiz, makine dairesi uygun olmayan ya da hiç olmayan yapılarda ve ağır yük taşıma ihtiyacı bulunan fabrikalarda tercih edilir.

Genel kullanımının dışında panoramik ve dış cephe asansörlerinde, görselliğin ön plana çıktığı mimari yapılarda da sıkça tercih edilir.

Hidrolik Asansörlerin Avantajları:

 • Yapı statiğine yük binmez.
 • Aşağı yön hareketi yer çekimiyle sağlanır.
 • Son kat yüksekliği ve kuyu dibi çukuru dar ya da olmayan yapılarda kolaylık sağlar.

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatı yoktur. Yapılacak binanın ve asansörün özelliklerine göre değişmektedir. Binanın sınıfı asansörün kapasitesi, hızı, kapı tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarım ve bu tasarıma uygun fiyatlandırma sonrasında fiyatlandırma yapılabilir. Cemsu Asansör ile irtibata geçin size derhal fiyat çıkarsın.

 •  Sınıf I: İnsan taşımak amacıyla tasarlanmış asansörlerdir.

320 kg ve 450 kg beyan yüklü küçük kabinler yalnız insan taşımak için kullanılabilir,

630 kg beyan yüklü kabinler insan taşımaya ek olarak tekerlekli sandalye kullanan kişileri (fakat tam hareket serbestliği sağlamaz) ve/veya çocuk arabalarını taşımak için de kullanılabilir,

1000 kg beyan yüklü kabinler, a ve b şıklarında belirtilenlerin yanı sıra, tutamakları sökülebilen sedyelerin, tabutların ve mobilyaların taşınması için de kullanılabilir.

 • Sınıf II: Esas olarak insan taşımak için tasarlanan ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir.

Sınıf II asansörlerinin boyutları, Sınıf I veya Sınıf VI asansörlerine ait boyutlar arasından seçilmelidir. Özellikle konutlarda kullanılan 1000 kg beyan yüklü asansörlerin boyutları ve/veya Sınıf III asansörleri bu
amaç için kullanılmalıdır.

 • Sınıf III: Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.

2500 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, özellikle 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane
yataklarındaki hastaların tıbbî yardım cihazları ve ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,
2000 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, 1000 mm x 2300 mm boyutlarındaki hastane yataklarının
(tıbbî yardım cihazları hariç) ilgili görevlilerle birlikte taşınması için uygundur,
1600 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, esas olarak 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki hastane
yataklarının taşınması için uygundur,
1275 kg beyan yüklü asansörlerin kabinleri, bakım evlerindeki 900 mm x 2000 mm boyutlarındaki
yataklarının taşınması için uygundur.

 • Sınıf IV: Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler.

Bu sınıftaki asansörler insan refakatinde yük taşınması için, kapasitenin arttırıldığı ve hızın önemsenmediği ağır yük taşıyıcı asansörlerdir.

Araç asansörleri bu sınıfa girmektedir.

 • Sınıf V: Servis asansörleri.

Bu sınıf asansörler kabine insanların giremeyeceği boyutlarda genellikle yemek asansörü olarak servis vermektedir. Düşük ağırlıktaki yükler taşındığı için ve insan taşımacılığı olmadığı için karşı ağırlığa ihtiyaç duyulmadan tamburlu motorlar tercih edilebilir.

 • Sınıf VI: Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan
  asansörler.

Yoğun trafik için olan asansörler esas olarak en az 2,5 m/s hızın gerekli olduğu 15 kattan fazla kata sahip
yüksel binalarda kullanılmalıdır.

Asansörün montajı bitirilip ruhsatı alındıktan sonra asansör servise verildiği zaman garanti süresi çalışmaya başlar. Ruhsat alımı ve servise veriliş arasındaki zaman uzunca bir süre olabilir. Bu süre zarfında asansör çalıştırılmaz. Binada yönetim oluşup Bakım Sözleşmesi imzalandığı zaman son bir temizlik ve ayarlar yapıldıktan sonra bina yönetimide yani son kullanıcılara asansör teslim edildiği andan itibaren garanti süresi çalışmaya başlar.

Evet mümkündür ama risklidir. Şantiye elektirği ile kullanım esnasında oluşan tüm arızalar garanti kapsamındadır ve kullanıma açık tutan kişinin sorumluluğundadır. Yasal olarak ise TEK den elektrik bağlanmadan asansörün çalıştırılması yasaktır.

Anlaşma yapıldıktan sonra röleve alınmasına müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapı montajı yapılır. Makine dairesi inşaat işleri bitirilmişse makine motor montajı da yapılabilir. Bu işlemler bittikten sonra kaba inşaat ve tadilat işerinin yapılması için montaja ara verilir. Kapı kenar tadilatları ve sahanlık döşemeleri bittikten sonra ince işler dediğimiz kabin tablo tesisat ve işlemlere devam edilir.

24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Projeniz esnasında binanınızın kullanım alanı ve kat sayısına uygun olarak mutlaka Asansör Trafik Hesabı yapılması gereklidir. Asansör Trafik Hesabına uygun olarak bir Asansör Projesi çizdirildikten sonra bu işlem netleşmiş olacaktır. Avan projeler asansör firmaları veya Elektrik ve Mekanik Proje büroları tarafından mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM belgesine sahip bir mühendis tarafından çizilmelidir.

Kümbet betonunun makina dairesi tabanından yüksekliği standart değildir. Burada doğru referans makine dairesi tabanı değildir. Asansörün çıkacağı en son katın zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundadır. Dolayısıyla projenizin kat yüksekliğine göre değişebilir. Farklı hız ve kapasitedeki asansörler için bu mesafe değişiklik arz edebilir.

Asansör Kuyu dibi derinliği standarta uygun olarak 1400 mm den az olmamalıdır. Hız ve kapasiteye göre değişim gösteren bu ölçüye sayfamızın ölçüler bölümünden ulaşabilirsiniz. Ev tipi asansörlerde ise özel sistemler sayesinde 200 mm de dahi çözüm üretilebilir fakat bu özel çözümler için mutlaka firmamızla temas kurmanız gerekir